Lärare inom yrkesutbildningen, 2014

Lärare inom yrkesutbildningen, 2014

  • Svar 266 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2014 - 31.12.2014
    • » En yrkesskola 323 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur254 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 7 sekunder)
Utrustning och programvaror221 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 54 sekunder)
IKT-kunnande221 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
166
266
30
41
5123
66
70
83
90
101
110
120