Klasslärare (årkurser 5-6), 2013

Klasslärare (årkurser 5-6), 2013

  • Svar 772 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)27 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 48 sekunder)
Digital verksamhetskultur734 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 41 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)30 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 26 sekunder)
Utrustning och programvaror707 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 19 sekunder)
IKT-kunnande704 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 29 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
117
27
368
4114
5108
61
71
831
9153
10125
11116
1231