Ämneslärare, 2022

Ämneslärare, 2022

  • Svar 571 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Allmän utbildning 1504 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö570 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 54 sekunder)
Verksamhetskultur 564 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 550 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 45 sekunder)
Kompetens 547 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 19 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
315
4163
548
60
70
80
94
1016
11176
12149