Klasslärare (årkurser 3-4), 2017

Klasslärare (årkurser 3-4), 2017

  • Svar 1445 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1442 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 9 sekunder)
Verksamhetskultur 1434 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1417 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 15 sekunder)
Kompetens 1383 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 19 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
167
2203
3527
4134
519
60
70
841
988
10124
11215
1227