Speciallärare, 2017

Speciallärare, 2017

  • Svar 1724 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1723 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 1711 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1669 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 31 sekunder)
Kompetens 1645 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
185
2210
3625
4178
526
61
70
862
994
10163
11261
1219