Klasslärare (årkurser 1-2), 2015

Klasslärare (årkurser 1-2), 2015

  • Svar 491 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 31.12.2015
    • » Allmän utbildning 4115 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur484 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 23 sekunder)
Utrustning och programvaror464 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 32 sekunder)
IKT-kunnande466 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
119
249
341
415
515
62
70
83
932
1062
1188
12165