Elevhandledare/studiehandledare, 2018

Elevhandledare/studiehandledare, 2018

  • Svar 175 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö173 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 171 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 25 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 170 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 42 sekunder)
Kompetens 171 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 29 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
224
360
419
57
61
70
814
918
1016
117
120