Klasslärare (årkurser 5-6), 2019

Klasslärare (årkurser 5-6), 2019

  • Svar 1268 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1266 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 1256 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1240 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 38 sekunder)
Kompetens 1206 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
154
280
3111
4282
5179
60
70
810
940
1096
11344
1272