Lärare för invandrare, 2017

Lärare för invandrare, 2017

  • Svar 96 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö96 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 10 sekunder)
Verksamhetskultur 96 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 94 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 9 sekunder)
Kompetens 94 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 21 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
213
333
45
54
60
70
84
95
1011
1113
124