Klasslärare (årkurser 3-4), 2013

Klasslärare (årkurser 3-4), 2013

  • Svar 613 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)24 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 58 sekunder)
Digital verksamhetskultur582 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 29 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)25 st.(Genomsnittlig svarstid 20 minuter 37 sekunder)
Utrustning och programvaror556 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 45 sekunder)
IKT-kunnande558 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 13 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
116
25
355
482
569
61
70
836
9111
10104
11107
1227