Lärare inom yrkesutbildningen, 2016

Lärare inom yrkesutbildningen, 2016

  • Svar 89 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2016 - 31.12.2016
    • » En yrkesskola 117 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur87 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 43 sekunder)
Utrustning och programvaror85 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 57 sekunder)
IKT-kunnande84 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
21
311
455
518
60
70
83
90
101
110
120