Klasslärare (årkurser 3-4), 2019

Klasslärare (årkurser 3-4), 2019

  • Svar 988 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö988 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 980 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 958 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 50 sekunder)
Kompetens 925 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
146
260
3113
4191
5110
61
70
85
943
1083
11279
1257