Rektorer och föreståndare, 2017

Rektorer och föreståndare, 2017

  • Svar 143 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö143 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 137 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 2 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 119 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 22 sekunder)
Kompetens 113 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
218
342
410
52
60
70
81
94
1019
1133
122