Klasslärare (årkurser 5-6), 2021

Klasslärare (årkurser 5-6), 2021

  • Svar 539 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö538 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 534 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 49 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 522 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 46 sekunder)
Kompetens 510 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 15 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
149
237
389
453
54
60
70
810
911
1037
11249
120