Klasslärare (årkurser 1-2), 2013

Klasslärare (årkurser 1-2), 2013

  • Svar 644 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)26 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 59 sekunder)
Digital verksamhetskultur615 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 22 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)26 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 1 sekunder)
Utrustning och programvaror583 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 29 sekunder)
IKT-kunnande580 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 53 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
26
353
490
592
63
71
825
9107
10115
11109
1225