Luokanopettaja (5-6 lk), 2023

Luokanopettaja (5-6 lk), 2023

  • Svar 168 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (1.6.2022 - 1.6.2023):
    • » Allmän utbildning 1955 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö167 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 164 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 57 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 162 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 53 sekunder)
Kompetens 157 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
260
332
427
531
60
70
80
90
100
110
120