Speciallärare, 2019

Speciallärare, 2019

  • Svar 1247 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1246 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 1235 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1222 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 26 sekunder)
Kompetens 1179 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 39 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
155
269
3102
4240
5127
61
70
814
950
10101
11418
1270