Biträdande rektor, 2017

Biträdande rektor, 2017

  • Svar 59 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö59 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 58 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 6 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 53 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 29 sekunder)
Kompetens 51 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 47 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
24
319
42
51
60
70
81
95
108
1114
123