Förskollärare, 2018

Förskollärare, 2018

  • Svar 50 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö50 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 20 sekunder)
Verksamhetskultur 50 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 53 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 49 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 20 sekunder)
Kompetens 46 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 18 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
25
319
43
52
60
70
84
95
101
116
122