Elevhandledare/studiehandledare, 2015

Elevhandledare/studiehandledare, 2015

  • Svar 60 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 31.12.2015
    • » En yrkesskola 622 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur60 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 44 sekunder)
Utrustning och programvaror59 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 27 sekunder)
IKT-kunnande60 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 2 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
32
437
515
60
70
80
95
101
110
120