Rektorer och föreståndare, 2015

Rektorer och föreståndare, 2015

  • Svar 153 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 31.12.2015
    • » Allmän utbildning 4115 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur151 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 39 sekunder)
Utrustning och programvaror147 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 57 sekunder)
IKT-kunnande142 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
18
210
313
46
52
60
70
85
910
1017
1133
1249