Klasslärare (årkurser 1-2), 2017

Klasslärare (årkurser 1-2), 2017

  • Svar 1588 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1588 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 9 sekunder)
Verksamhetskultur 1576 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 21 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1554 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 54 sekunder)
Kompetens 1506 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 9 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
168
2234
3596
4149
523
62
70
836
9112
10107
11244
1217