Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2023-19.3.2023

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2023-19.3.2023

  • Svar 76 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 19.3.2022 - 19.3.2023
    • » Allmän utbildning 2049 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö76 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 76 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 0 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 76 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 55 sekunder)
Kompetens 75 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 3 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
248
316