Elevhandledare/studiehandledare, 2017

Elevhandledare/studiehandledare, 2017

  • Svar 222 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö222 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 221 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 7 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 216 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 6 sekunder)
Kompetens 213 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
113
223
387
418
55
61
70
89
910
1018
1128
1210