Rektorer och föreståndare, 2016

Rektorer och föreståndare, 2016

  • Svar 152 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2016 - 31.12.2016
    • » Allmän utbildning 5905 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur148 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 17 sekunder)
Utrustning och programvaror136 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 10 sekunder)
IKT-kunnande136 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
169
220
323
420
56
60
70
82
99
100
113
120