Aineenopettaja, 2023

Aineenopettaja, 2023

  • Svar 376 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (1.6.2022 - 1.6.2023):
    • » Allmän utbildning 1955 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö374 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 369 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 47 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 356 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 47 sekunder)
Kompetens 346 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 43 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
151
299
374
462
590
60
70
80
90
100
110
120