Elevhandledare/studiehandledare, 2019

Elevhandledare/studiehandledare, 2019

  • Svar 144 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö144 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 143 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 140 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 15 sekunder)
Kompetens 136 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 14 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
213
315
418
59
60
70
82
912
1019
1144
128