Klasslärare (årkurser 3-4), 2014

Klasslärare (årkurser 3-4), 2014

  • Svar 472 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2014 - 31.12.2014
    • » Allmän utbildning 4910 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur455 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 22 sekunder)
Utrustning och programvaror431 st.(Genomsnittlig svarstid 11 minuter 30 sekunder)
IKT-kunnande444 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 14 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
120
219
342
418
571
61
70
89
985
10142
1145
1220