Speciallärare, 2022

Speciallärare, 2022

  • Svar 288 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Allmän utbildning 1504 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö287 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 53 sekunder)
Verksamhetskultur 285 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 19 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 271 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 25 sekunder)
Kompetens 262 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 22 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
36
480
521
60
70
80
92
103
1190
1286