Klasslärare (årkurser 5-6), 2022

Klasslärare (årkurser 5-6), 2022

  • Svar 223 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Allmän utbildning 1504 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö223 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 221 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 215 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 44 sekunder)
Kompetens 213 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
310
468
523
60
71
83
94
102
1156
1256