Ämneslärare, 2016

Ämneslärare, 2016

  • Svar 2188 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2016 - 31.12.2016
    • » Allmän utbildning 5905 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur2167 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 51 sekunder)
Utrustning och programvaror2085 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 19 sekunder)
IKT-kunnande2128 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11052
2358
3213
4250
5160
65
70
816
981
1029
1123
121