Klasslärare (årkurser 1-2), 2022

Klasslärare (årkurser 1-2), 2022

  • Svar 180 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Allmän utbildning 1504 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö180 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 52 sekunder)
Verksamhetskultur 179 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 22 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 176 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 25 sekunder)
Kompetens 171 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 24 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
35
464
510
60
70
80
910
103
1149
1239