Klasslärare (årkurser 1-2), 2018

Klasslärare (årkurser 1-2), 2018

  • Svar 1188 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1168 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 1157 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1133 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 48 sekunder)
Kompetens 1126 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
157
2207
3447
4113
546
61
70
880
9133
1078
1123
123