Speciallärare, 2018

Speciallärare, 2018

  • Svar 1384 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1363 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 1352 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1320 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 14 sekunder)
Kompetens 1294 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
166
2297
3449
4117
553
62
70
8114
9166
1076
1137
127