Klasslärare (årkurser 1-2), 2021

Klasslärare (årkurser 1-2), 2021

  • Svar 519 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö518 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 509 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 500 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 50 sekunder)
Kompetens 488 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
147
230
387
466
54
60
70
88
913
1034
11230
120