Ämneslärare, 2015

Ämneslärare, 2015

  • Svar 1759 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2015 - 31.12.2015
    • » Allmän utbildning 4115 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur1737 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 18 sekunder)
Utrustning och programvaror1677 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 16 sekunder)
IKT-kunnande1683 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
165
2111
3172
4165
543
62
70
828
9154
10235
11257
12527