Ämneslärare, 2019

Ämneslärare, 2019

  • Svar 2853 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö2851 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 2826 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 2789 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 25 sekunder)
Kompetens 2731 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
176
2210
3305
4469
5315
62
70
848
9159
10248
11820
12201