Speciallärare, 2021

Speciallärare, 2021

  • Svar 644 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö643 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 624 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 607 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 25 sekunder)
Kompetens 584 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
145
240
3121
474
58
60
70
89
99
1028
11310
120