Lärare inom yrkesutbildningen, 2013

Lärare inom yrkesutbildningen, 2013

  • Svar 340 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » En yrkesskola 420 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 28 minuter 44 sekunder)
Digital verksamhetskultur336 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 46 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 43 minuter 29 sekunder)
Utrustning och programvaror312 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 56 sekunder)
IKT-kunnande303 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
22
33
427
575
610
70
86
950
1050
1192
1225