Lärare inom yrkesutbildningen, 2018

Lärare inom yrkesutbildningen, 2018

  • Svar 145 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » En yrkesskola 174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö102 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 98 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 88 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 58 sekunder)
Kompetens 130 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 7 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
273
367
43
50
60
70
80
91
100
110
120