Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2017-18.6.2019

Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 380 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 20657 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö378 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 375 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 15 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 369 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 47 sekunder)
Kompetens 367 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 29 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
7
213
359
411
53
61
70
88
99
1016
1127
1210
1
2018
9
223
352
415
54
61
70
814
918
1014
117
120
1
2019
4
213
315
418
59
60