Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-18.6.2019

Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-18.6.2019

  • Svar 216 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 11854 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö214 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 212 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 25 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 211 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 36 sekunder)
Kompetens 209 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 24 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
9
223
352
415
54
61
70
814
918
1014
117
120
1
2019
4
213
315
418
59
60