Biträdande rektor, 1.1.2017-18.6.2019

Biträdande rektor, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 100 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 20657 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö99 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 96 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 13 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 87 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 29 sekunder)
Kompetens 85 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
2
22
314
41
51
60
70
81
94
108
1113
123
1
2018
0
28
38
42
50
60
70
85
97
101
111
120
1
2019
1
23
33
49
53
60