Speciallärare, 1.1.2019-9.11.2019

Speciallärare, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 876 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö876 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 868 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 34 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 860 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 824 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
155
269
3102
4240
5127
61
70
814
950
10101
11117