Class teacher (3-4 lk), 2021

Class teacher (3-4 lk), 2021

  • Svar 234 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (16.10.2020 - 16.10.2021):
    • » Allmän utbildning 2405 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö234 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 232 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 229 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 17 sekunder)
Kompetens 223 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 47 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
140
228
384
453
52
60
70
89
98
1010
110
120