Luokanopettaja (3-4 lk), 2020

Luokanopettaja (3-4 lk), 2020

  • Svar 358 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (1.11.2019 - 1.11.2020):
    • » Allmän utbildning 5719 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö356 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 11 sekunder)
Verksamhetskultur 356 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 44 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 349 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 54 sekunder)
Kompetens 345 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 57 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
165
2100
397
443
54
60
70
812
95
1032
110
120