Aineenopettaja, 2020

Aineenopettaja, 2020

  • Svar 1410 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1409 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 1390 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1362 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 1337 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1188
2374
3295
4178
516
60
70
832
97
10125
11156
1239