Opinto-ohjaaja, 2020

Opinto-ohjaaja, 2020

  • Svar 70 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö70 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 51 sekunder)
Verksamhetskultur 68 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 67 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 40 sekunder)
Kompetens 65 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 13 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
216
312
410
50
60
70
82
90
109
118
122