Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-13.1.2019

Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-13.1.2019

  • Svar 176 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 13.1.2019
    • » Allmän utbildning 9185 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö174 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 172 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 25 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 171 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 41 sekunder)
Kompetens 172 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 29 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
9
224
360
419
57
61
70
814
918
1016
117
120
1
2019
1