Lärare inom yrkesutbildningen, 1.1.2012-18.6.2019

Lärare inom yrkesutbildningen, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 1211 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » En yrkesskola 1609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö150 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 145 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 134 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 59 sekunder)
Kompetens 175 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)5 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 26 sekunder)
Digital verksamhetskultur997 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 37 sekunder)
Utrustning och programvaror932 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 11 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)6 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 32 sekunder)
IKT-kunnande920 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 43 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
80
90
103
110
121
1
2013
0
21
33
427
575
610
70
86
948
1050
1190
1225
1
2014
66
266
30
41
580
64
70
83
90
101
110
120
1
2015
0
21
338
4185
56
62
70
80
991
1054
1113
122
1
2016
0
21
311
438
512
60
70
83
90
101
110
120
1
2017
1
25
33
41
53
61
70
80
90
109
1124
120
1
2018
1
273
367
43
50
60
70
80
91
100
110
120
1
2019
0
20
30
41
50
60